KKTC Brüksel Temsilciliği 1981 yılından bu yana hizmet vermektedir. Şu anda Temsilciliğimizde Temsilci ile birlikte, üç meslek memuru ve iki mahalli personel görev yapmaktadır.

KKTC Brüksel Temsilciliği’nin görevleri:

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve yurttaşların menfaatlerini korumak.
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve AB’ne bağlı kurum ve kuruluşlar ile doğrudan temaslar yapmak.
  • Belçika’da gerekli makamlar ile temas ederek siyasi, ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak.
  • Konsolosluk hizmetleri vermek, enformasyon alanlarında faaliyet göstermek ve basınla ilgili konuları takip etmek.